CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH

– Việc kiểm tra xe trước khi bán phải do MC Drumfilter ủy nhiệm thực hiện và quý khách phải nhận những chỉ dẫn thích hợp:

→ Từ kỹ thuật viên của Cửa hàng.

→ Từ đại diện bán xe của Cửa hàng.

– Việc thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ phải được tiến hành đầy đủ và đúng thời hạn. Tốt nhất là để Cửa hàng thực hiện kiểm tra này. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự thay đổi địa chỉ hoặc trường hợp khẩn cấp, Cửa hàng được ủy nhiệm gần nhất sẽ thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng.

– Khi có bất cứ khiếu nại gì, đều phải xuất trình hóa đơn mua xe.

KHÔNG BẢO GỒM TRONG BẢO HÀNH

(1). Các vấn đề sau đây sẽ không nhận được sửa chữa bảo hành:

Bất kỳ hư hỏng nào do việc sửa chữa/điều chỉnh không do Cửa hàng do MC Drumfilter ủy nhiệm thực hiện sẽ không được bảo hành.

 1. Sử dụng sản phẩm không tuân theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng dẫn đến hư hỏng do sử dụng vượt quá mức độ cho phép sẽ không được bảo hành.
 2. Bất kỳ việc sửa chữa nào là kết quả của các thay đổi trái phép, tự tu sửa hoặc thay đổi so với thiết kế ban đầu sẽ là nguyên nhân gây ra các hư hỏng và không được bảo hành.
 3. Các hư hỏng do việc sử dụng sản phẩm không đúng mục đích sẽ không được bảo hành.
 4. Rỉ sét, mất màu sơn, tổn thương do mài mòn tự nhiên của các chi tiết theo thời gian sử dụng sẽ không được bảo hành.
 5. Các hư hỏng gây ra bởi động đất, bão, lũ lụt, sử dụng trong điều kiện ngập nước, tai nạn, hoả hoạn, thiên tai và các sự cố tương tự sẽ không được bảo hành.
 6. Các phụ tùng hư hỏng do bảo quản lâu ngày như cao su lão hóa hoặc dầu mỡ bị biến chất sẽ không được bảo hành.
 7. Hư hỏng gây ra bởi các yếu tố bên ngoài sẽ không được bảo hành.
 8. Các hư hỏng gây ra bởi các yếu tố như tàn thuốc lá, hóa chất phân động vật, muối, mưa axit, chuột cắn và các yếu tố tương đương sẽ không được bảo hành.

(2). Trong phạm vi pháp luật cho phép, MC Drumfilter Việt Nam từ chối bất cứ trách nhiệm cho mất thời gian hoặc các phụ phí như:

 1. Mọi chi phí phát sinh để khắc phục hậu quả từ việc sửa chữa và bảo dưỡng không đúng cách đã được thực hiện bên ngoài hệ thống các Cửa hàng do MC Drumfilter ủy nhiệm sẽ không được bảo hành.
 2. Các chi phí liên quan đến việc thay thế các chi tiết hư hỏng tự nhiên và dầu mỡ bị biến chất không được bao gồm trong bảo hành.
 3. Các chi phí cho các hoạt động kiểm tra, điều chỉnh và sửa chữa không được bao gồm trong danh sách kiểm tra định kỳ cũng không được bảo hành.
 4. Bất kỳ tổn thất thời gian, thiệt hại kinh doanh, chi phí liên lạc, chi phí ăn ở và các khoản chi phí khác phát sinh do thiết bị hư hỏng sẽ không được bồi thường.