Bạn có thể thanh toán trực tiếp tại cửa hàng hoặc thanh toán qua ngân hàng:

– Tên tài khoản: Bùi Văn Minh
– Số tài khoản: 0104198766666
– Ngân hàng MB Bank, chi nhánh Tp Hà Nội

Vui lòng ghi kèm số điện thoại của bạn và mã đơn hàng khi thanh toán. Đơn hàng của bạn sẽ không được vận chuyển cho tới khi tiền được gửi vào tài khoản của chúng tôi.

Khi chuyển tiền bạn vui lòng gọi điện lại vào số 0976870033 để xác nhận số tài khoản (chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu chuyển sai tài khoản người nhận)

Họ tên người mua hàng: …………

Số cmnd: ……………….